skip to Main Content
Sprogspiloppen På Konference I Odense

Sprogspiloppen på konference i Odense

Den 12. oktober 2017 deltog Sprogspiloppen sammen med pædagog Mette Bek Nielsen fra Lyngby Taarbæk kommune  på konferencen Styrk sprogindsatsen – via lyd & leg og indretning.

Hvordan tilegner børn sig sprog, og hvordan understøttes processen i praksis?

Firmaet, Generator – pædagogik og psykologi,  havde stillet ovenstående spørgsmål, hvilket blev afsættet for oplægsholderne Justin Markussen-Brown, Ulla Flye Andersen, Sprogspiloppen m. pædagog Mette Bek Nielsen og pædagogerne Betina Bonde & Christina Huus Nielsen.

Hvordan børn tilegner sig sprog, og hvordan processen understøttes i praksis,  er to afgørende spørgsmål, når det handler om sprogudvikling for 0-6 årige børn. Forskning viser nemlig, at sprogtilegnelse er en kompliceret proces, der starter meget tidligt i barnets liv, og at mange børnehavebørn i Danmark har en ikke-alderssvarende sprogudvikling, når de forlader dagtilbudssystemet, hvilket kan have en negativ påvirkning på deres senere læsetilegnelse. Samtidig viser forskning, at et stærkt sprogmiljø i dagtilbuddet kan have en positiv effekt på barnets sprogtilegnelse til trods for et svagt hjemligt sprogmiljø.

Konferencen blev så godt modtaget af kursisterne, at der allerede nu er planlagt en tilsvarende konference i Kolding d. 29. maj 2018.

      

 

Inspirationskatalog fra konferencedagen:
Under download på vores forside, er det muligt at hente pædagog Mette Bek Nielsens fantastiske idekatalog fra konferencen. Her vil man kunne få inspiration til, hvordan man pædagogisk kan arbejde med Lydbyen i praksis.

 

 

Back To Top