skip to Main Content

Et vigtigt område i børns sproglige udvikling er ordforrådet.

Nyere forskning peger på en klar sammenhæng mellem et stort ordforråd i barnets tidligste år og den senere læseindlæring. Har man et stort og nuanceret ordforråd allerede i børnehaven, vil man alt andet lige komme bedre fra læsestarten. Hvis man ved læsestarten kender de ord, man skal læse, er det lettere at læse dem.

Fra børn er ca. 1 ½ – 2 år gennemgår deres ordforråd en hastig udvikling. Man kalder det ordforrådsspurten. Når man er tæt på børn i denne aldersgruppe, kan man opleve, at barnet dagligt lærer nye ord. En fantastisk udvikling af ordforrådet, der for barnet skal fortsætte mange år frem.

Hvad kan man selv gøre for at styrke barnets ordforråd?

Læsning er en stor og vigtig kilde til at øge barnets ordforråd. Det skrevne sprog anvender helt andre ord og begreber, end det talte sprog gør. At læse for børn er en sikker kilde til at styrke barnets ordforråd. Særlig den dialogiske læsning, hvor barnet er medfortællende, har vist sig at være meget effektiv. For nærmere uddybning af dialogisk læsning, se under fanen dialogisk læsning.

At læse bøger, der passer til barnets sproglige niveau, er meget afgørende. Hvis du oplever, at barnet er uinteresseret i bogen og læsningen, er der en vis sandsynlighed for, at bogen er for svær. Børn holder ofte af, at den samme bog læses igen og igen. Som voksen kan man opleve, at man gerne vil videre og læse noget andet. Men børn bruger gentagelser til at stykke de mange dele sammen til en helhed, og derfor er det meningsfyldt for barnet, at den samme bog læses igen og igen.

Er du i tvivl om, hvilke bøger der passer til dit barns alder/niveau og interesse, så spørg på biblioteket. Børnebibliotekarer har en stor viden om børnelitteratur.

Hverdagssamtaler med barnet; At sætte ord på de oplevelser, man har sammen med barnet, er med til at give barnet ord og begreber på den verden, der omgiver dem. Det er f.eks. svært at forklare, hvad ordet ”klistret” dækker over. Men står man med dej mellem alle fingrene, så er man klistret på hænderne. Grib situationen og brug ordet klistret. På den måde får barnet en helhedsoplevelse med ordet.

Børn lærer ord og sprog ved at være i dialog med voksne, der både kan lytte og tale. Når mindre børn siger en sætning med to ord som f.eks. ”mig degne”, kan du gentage, ”vil du gerne tegne?” Derved hører barnet en korrekt sætning og bliver samtidig mødt og anerkendt positivt.

Vi kalder det at udvide barnets sætning.

Det er også den voksne, der kan udvide og nuancere barnets sprog. Sørg for at bruge et nuanceret sprog. F.eks. er sko ikke bare sko. Der er sandaler, højhælede sko, støvler, gummisko, kondisko osv. Væn dig til at brug det rigtige ord for de ting, I samtaler om.

Husk, at ord skal høres mange tusinde gange, før det for barnet er en indre repræsentation.

Back To Top